Centar za promociju naukeCentar za promociju nauke jedan je od najvažnijih javnih objekata koji se trenutno grade u Srbiji, i predstavlja značajan segment na putu ka ostvarivanju jednog od nacionalnih ciljeva - Srbije kao ekonomije znanja. Svetske ekonomije baziraju svoj rast na inovacijama, a znanje i povezanost predstavljaju ključne resurse savremenog sveta.

I Srbija, u želji da uhvati korak, svojim strateškim dokumentima predviđa značajna ulaganja u naučnu infrastrukturu. Centar za promociju nauke je deo tog programa i njegova misija je da građanima približi nauku i tehnologiju, da im predstavi najnovija saznanja o svetu koji nas okružuje, da bude prozor u budućnost i izvor inspiracije i, najzad, da podstiče mlade da se opredele za naučnu karijeru.

Interaktivan način predstavljanja naučnih tema u objektima koji su za to posebno namenjeni, u kome su izložbeni prostori, naučne radionice, sale za demonstracije i predavanja za najmladje, planetarium, naučni vrt i brojni drugi zanimljivi i višefunkcionalni prostori, novitet je u našem regionu. Naš Centar za promociju nauke biće tako prva institucija ove vrste na Zapadnom Balkanu.

I sama lokacija na kojoj se Centar gradi, blok 39 na Novom Beogradu, je veoma atraktivna, kao deo budućeg Kampusa nauke i umetnosti. Uz to, blok se nalazi uz auto-put E75, pa će Centar biti lako pristupačan domaćim i stranim posetiocima koje će, nadamo se, privući zanimljivi i aktualni sadržaji, ali i nesvakidašnja arhitektura zgrade Centra. Kako ovaj deo grada, nastao na principima moderne, prerasta u poslovni, savremeni, živi centar aktivnosti u glavnom gradu, i Centar za promociju nauke će se dobro uklopiti u novobeogradski duh i dodatno ga afirmisati.

Stigao je veliki broj čestitki i pohvala iz celog sveta, za spremnost Beograda da prihvati ovako smelo i savremeno rešenje koje je ponudio austrijski arhitektonski biro. To je veliki uspeh i članova žirija, i grada Beograda, i samog Ministarstva nauke, kao promotera konkursa. Pred Centrom je veliki izazov da sadržajem i budućim programima, dostigne taj visok nivo i stvori mesto koje će buditi radoznalost, podsticati kreativnost i proširivati vidike.