Санација темеља хемијског факултета у Београду, јун 2012
32ms