Санација темеља хемијског факултета у Београду, јул 2012
45ms