Санација темеља хемијског факултета у Београду, август 2012
59ms