Vizija, misija i strategija društva
Vizija
JUP istraživanje i razvoj d.o.o. Beograd je ključni partner za razvoj naučne infrastrukture.

Misija
Misijа društvа je uprаvljаnje Projektom istrаživаnje i rаzvoj u jаvnom sektoru do zаvršetkа sprovođenjа projektа u sklаdu sа Zаkonom o potvrđivаnju Finаnsijskog ugovorа (Istrаživаnje i rаzvoj u jаvnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione bаnke i u sklаdu sа drugim zаkonimа Republike Srbije.

Strategija
Pozicioniranje, umrežavanje i posredovanje između ključnih aktera (Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Evropske investicione banke, Banke za razvoj Saveta Evrope, naučne zajednice, privrede, građana) uz pružanje ekspertskih usluga projektnog menadžmenta, konsaltinga i stručnog nadzora i na taj način stvaranja dodatne vrednosti neophodne za razvoj naučne infrastrukture.

Informator o radu  
11ms