Информатор о раду
PDFИнформатор о раду - ћирилица - 11399KB
PDFИнформатор о раду - латиница - 10601KB

Прилог 1 - Програм рада " Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину
PDFПрограм рада "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину - 1220KB

Прилог 2 - Финансијско пословање " Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину
PDFФинансијско пословање "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд за 2020. годину - 3828KB

Прилог 3 - План јавних набавки за 2017. годину и План набавки на које се Закон не примењује
FILEПлан јавних набавки за 2017.годину - 25KB
FILEНабавке на које се Закон не примењује - 31KB
40ms