Direktor
Dr Goran Kvrgić

Rešenjem o imenovanju direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvoj“ Beograd, Vlade Republike Srbije 24 Broj: 119-664/2015, od 23. januara 2015. godine dr Goran Kvrgić je imenovan za direktora JUP Istraživanje i razvoj d.o.o.Beograd.

PDFDr Goran Kvrgić biografija - 95KB
Direktor
Informator o radu  
11ms