Evropska investiciona banka
Evropska investiciona banka (EIB) je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je u Rimu 1958. godine ugovorom o osnivanju Evropske zajednice. Akcionari EIBa su zemlje članice Evropske unije. Kroz investicione projekte i programe, podstiče uravnotežen razvoj i ekonomsku i socijalnu koheziju u državama članicama EU, kao i van Evropske Unije.

EIB je najveća multilateralna kreditna institucija na svetu. Ima mogućnost da se zaduži na tržištu kapitala po veoma povoljnim uslovima s obzirom na AAA klasifikaciju. Tako povoljne uslove prenosi na kreditne aranžmane koje odobrava korisnicima. Povlači značajan obim sredstava na tržištu kapitala, koje plasira u projekte koji podržavaju razvojne ciljeve Evropske unije:
  • Razvoj malih i srednjih preduzeća
  • Uravnotežen razvoj između regiona
  • Borba protiv klimatskih promena
  • Zaštita životne sredine
  • Razvoj i proizvodnja alternativne energije
  • Promovisanje i podrška Ekonomiji znanja, kroz investicije u informacione tehnologije i komunikaciju i razvoj ljudskih resursa
  • Razvoj transevropskih mreža (transport, energija, komunikacije)

Internet prezentacija: www.eib.org
Informator o radu  
21ms