Vesti
Petak, 26. oktobar, 2018.
Pokrenuta nabavka za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za nabavku „Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacija škola, Komponenta 3 br. N/R/01/18“.

Poziv za podnošenja ponuda objavljen je u Službenom listu Evropske unije (OJEU) broj OJ S 207 od 26.10.2018. godine na Portalu javnih nabavki Republike Srbije, na internet stranici Naručioca i na internet stranici Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd.

Nabavka je podeljena po partijama i obuhvata 33 škole na teritoriji Republike Srbije.

Program modernizacije škola se finansira iz sredstava zajma Evropske investicione banke u visini do 50 % od ukupne vrednosti Projekta, preostalih 50% se finansira od strane Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava kroz infrastrukturna ulaganja.

Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, kao implementaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, do sada je u okviru projekta Program modernizacije škola realizovala adaptaciju, rekonstrukciju ili dogradnju 109 škola na teritoriji Republike Srbije.

Cilj Programa je da sva deca imaju bolje i kvalitetnije uslove za rad i učenje.

Promoter i naručilac projekta je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje u saradnji sa “Jedinicom za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd sprovodi Program modernizacija škola u Republici Srbiji.

Fotografija: Osnovna škola "Nikola Tesla" u Novom Sadu - adaptirana u okviru Programa modernizacije škola
OŠ Nikola Tesla u Novom Sadu
Informator o radu  
45ms