Vesti
Utorak, 12. novembar, 2019.
Direktor Društva obišao radove na dogradnji Medicinske škole u Kruševcu
Direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd Dragan Katuca u subotu je obišao radove na dogradnji Medicinske škole u Kruševcu.

U toku je izvođenje radova na dogradnji dela drugog sprata koja se finansira iz sredstava kredita Evropske investicione banke. Izbetonirana je ploča sprata i u toku je šalovanje i armiranje stepenica i stubova i priprema za krovnu konstrukciju.

U okviru Programa modernizacije škola, čiji je promoter Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, do sada je rekonstruisano i adaptirano 117 školskih objekata širom Republike Srbije. U toku je izvođenje radova na 13 školskih objekata iz četvrte grupe škola Komponente 3.

Takođe, sproveden je postupak javne nabavke radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji pete grupe škola, ukupno 18 školskih objekata. Trenutno je u toku evaluacija pristiglih ponuda.
Informator o radu  
26ms