Vesti
Petak, 8. novembar, 2019.
Fiskulturna sala za đake na jugu Srbije
Direktor Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd prisustvovao je proslavi Dana škole OŠ “Vuk Karadžić” u Levosoju i tom prilikom obišao novoizgrađenu fiskulturnu salu.

Izgradnja fiskulturne sale deo je projekta Program modernizacije škola, a vrednost izvedenih radova je oko 314.000 evra.

Promoter i naručilac projekta je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje u saradnji sa “Jedinicom za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd sprovodi Program modernizacija škola u Republici Srbiji.

Program modernizacije škola se finansira iz sredstava zajma Evropske investicione banke u visini do 50 % od ukupne vrednosti Projekta, preostalih 50% se finansira od strane Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava kroz infrastrukturna ulaganja.

Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd, kao implementaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, do sada je u okviru projekta Program modernizacije škola realizovala adaptaciju, rekonstrukciju ili dogradnju 117 škola na teritoriji Republike Srbije.

Cilj Programa je da sva deca imaju bolje i kvalitetnije uslove za rad i učenje.
Informator o radu  
49ms