Naučno tehnološki park, faza I, Novi Sad
Lokacija  Objekat je projektovan na parceli broj 3774/5 K.O. Novi Sad II, u sklopu
Univerzitetskog kampusa na uglu ulica Ilije Đuričića i Sime Miloševića sa
ulazom iz ulice Sime Miloševića. 
BRGP  2.143,98 m² 
Opis objekta  Izgrađen je novi objekat u sklopu kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Koncept parka je podrška malim inkubator-preduzećima, koja se bave razvojem ideja i njihovom tehnološkom primenom. U ovom parku postojaće zajedničke službe – finansijska, pravna, održavanje zgrade kao i sala za sastanke, recepcija i druge zajedničke propratne prostorije.

Objekat je pravougaonog oblika u osnovi sa gabaritima: širina 16,00 m, dužina 30,00 m. Zgrada FTN Departmana za građevinarstvo projektovana je kao višeetažni objekat (Su+Pr+2+Po).

Površine po etažama :
  • suteren : 425,21 m²
  • prizemlje : 405,11 m²
  • I sprat : 437,65 m²
  • II sprat : 435,71 m²
  • potkrovlje : 426,17 m²
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  jun 2011. - avgust 2013. 
Nabavke 
Povezane vesti  Budući izgled

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, finalna faza

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, maj 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, april 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, mart 2012.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, februar 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, januar 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, decembar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, novembar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, oktobar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, septembar 2011.

Foto arhiva > Naučno tehnološki park I faza Novi Sad

Vesti > Otvaranje ponuda za izgradnju I faze Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Potpisan peti građevinski ugovor

Vesti > Počela izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Završeni grubi građevinski radovi na fazi 1 Naučnotehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Dinamika realizacije projekta Naučno-tehnološki park Faza I

Vesti > Fotografije Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu u finalnoj fazi  
Informator o radu  
98ms