Naučno tehnološki park, faza II, Novi Sad
Lokacija  Objekat je projektovan na parceli broj 3090 K.O. Novi Sad II, u sklopu
Univerzitetskog kampusa na uglu ulica Ilije Đuričića i Fruškogorske, spratnosti Su+P+4 do Su+P+6. 
BRGP  31.345,07m²  
Opis objekta   
Period izrade projekta   
Period izgradnje  očekivani datum početka radova je jun 2015  
Nabavke 
Povezane vesti  Partneri > Evropska unija

 
Informator o radu  
288ms