Istraživačka stanica Petnica
Lokacija  Istraživačka stanica nalazi se u selu Petnica, nadomak gradu Valjevo, katastarska parcela br. 253/1 
BRGP  7979.07 m² (bez parternog uređenja)  
Opis objekta  Izgrađeni kompleks sadrži smeštajni objekat kapaciteta 170 ležaja, kabinet i depo za arheologiju, nove laboratorije za fiziku, biologiju i hemiju površine 1.300 m², kao i planetarijum sa širokim projekcionim mogućnostima, kongresne sale, rekonstruisani obrazovno-nastavni centar, biblioteku, 500 m² izložbenog prostora, društveni klub i proširenu modernizovanu kuhinju.

6 objekata :
  • smeštajni objekat (BGRP 3.478,81 m²)
  • laboratorije (BGRP 1.514,22 m²)
  • restoran sa galerijom (BGRP 1.305,79 m²)
  • nastavni centar (BGRP 1.235,33 m²)
  • biblioteka (BGRP 444,92m²)
  • parterno uređenje
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  jun 2011. - avgust 2013.  
Nabavke 
IOP/1-2011 - Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa "Istraživačka stanica Petnica", Valjevo"
Povezane vesti  Budući izgled

Istraživačka stanica Petnica, finalna faza

Istraživačka stanica Petnica, mart 2012

Istraživačka stanica Petnica, februar 2012

Istraživačka stanica Petnica, januar 2012

Istraživačka stanica Petnica, decembar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, novembar 2011

Istraživačka stanica Petnica, oktobar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, septembar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, avgust 2011.

Istraživačka stanica Petnica juli 2011.

Istraživačka stanica Petnica, april 2012

Istraživačka stanica Petnica, pre početka radova

Foto arhiva > Istraživačka stanica Petnica

Vesti > Objavljen javni poziv

Vesti > Otvaranje ponuda za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju Istraživačke stanice Petnica

Vesti > Obilazak gradilišta IS Petnica

Vesti > Objavljen javni poziv za nabavku nameštaja i opreme za IS Petnica

Vesti > Postavljanje bakarnog pokrivača na objektima u Petnici

Vesti > Izrada fasade na objektu laboratorije u Petnici

Vesti > Objavljen javni poziv za nabavku laboratorijske i informaciono-komunikacione opreme za IS Petnica

Vesti > Fotografije IS Petnica u finalnoj fazi

Vesti > Nova trafo stanica u Istaživačkoj stanici Petnica  
Informator o radu  
407ms