Naučno tehnološki park u Nišu
Lokacija  U neposrednoj blizini tehničkih fakulteta: elektronski, mašinski, gradjevinsko-arhitektontski
 
BRGP  12.500 m² 
Opis objekta  Prema idejnom rešenju objekat naučno-tehnološkog parka se nalazi na lokaciji „Tehnički fakulteti u Nišu“, koju je obezbedio grad Niš. NTP bi trebalo da obezbedi najmanje 400 novih radnih mesta, a površina poslovnog prostora namenjenog za izdavanje iznosi približno 6.000 m².

 
Period izrade projekta  u toku je izrada glavnog projekta 
Period izgradnje  decembar 2013. - april 2015. 
Nabavke   
Povezane vesti  Vesti > Prezentacija projekta Naučno-tehnološkog parka u Nišu  
Informator o radu  
24ms