Naučno tehnološki park, faza I, Novi Sad
Informator o radu  
104ms