Tenderi po projektu
Javne nabavke za potrebe poslovanja JUP Istraživanje i razvoj
JNMV 06/2013 - Nabavka usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja za 2013, 2014. i 2015
Prethodni raspisi
Javni pozivi
Podaci iz konkursnih dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenja o sprovedenim postupcima
Ostale informacije
Informator o radu  
35ms