Tenderi po projektu
Regionalni stambeni program RHP
RHP-W3-АB/IOP1-2015 - Nabavka radova za izgradnju objekata druge faze sa pripadajućim infrastrukturnim unutarblokovskim uređenjem stambenog kompleksa socijalnog stanovanja na k.p. Broj 3672/3 KO Ovča, Gradska opština Palilula, Beograd, Srbija
Informator o radu  
102ms