Законски оквир
Законски оквир
PDFОдлука о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору - 421KB
PDFОдлука о измени одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору - март 2017.године - 427KB
PDFОдлука о измени и допуни одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору - децембар 2016.године - 1570KB
PDFОдлука о измени и допуни одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору - јун 2014.године - 1335KB
PDFОдлука о измени и допуни одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору - фебруар 2014.године - 348KB
PDFОдлука о измени и допуни одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору - август 2013.године - 93KB
PDFОдлука - Steering Committee - 185KB
PDFЗакон о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између ЦЕБ и РС - 3373KB
PDFЗакон о потврђивању Оквирног уговора о зајму између ЦЕБ и РС - 2173KB
PDFОдлука о оснивању друштва - 4006KB
DOCЗакон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору) између РС и ЕИБ - 614KB
23ms