Kapitalna Oprema

NPL/03-2015/NCE/1 - Nabavka kapitalne opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

IOP/09-2015/NCE/2 - Nabavka kapitalne opreme

IOP/3-2015/NCE/1 - Nabavka kapitalne opreme za potrebe naučne zajednice

IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/B

IOP/6-2013/G/CEB1-EIB/A

IOP/6-2012/G: Nabavka laboratorijske opreme za separaciju i karakterizaciju materijala


IOP/5-2012/G: Nabavka laboratorijske opremeDOCIzveštaj o projektu nabavke opreme po programu obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad - 21KB

Izveštaj Radne grupe za kontorolu Izveštaja o raspoređivanju opreme
Konačni rezultati procesa evaluacije opreme od strane Radne grupe
Predlog pravilnika o načinu korišćenja, održavanja i evidencije istraživačke opreme
Preliminarni spisak opreme Nano centra

U okviru Projekta nabavke nove kapitalne opreme koriste se dve aplikacije:
  • Portal istraživačke infrastrukture Srbije sa Bazom opreme, kao i stranicom za zakazivanje korišćenja opreme (https://ris.piu.rs/opremapregled).
  • Portal objedinjene nabavke opreme za praćenje realizacije same nabavke (https://ris.piu.rs/pon).

  • Za logovanje na oba portala koriste se isto korisničko ime i šifra. Korisničko ime je broj projekta (npr TR12345). U slučaju da ste zaboravili šifru, na sajtu https://ris.piu.rs/oprema mozete poslati šifru na mejl rukovodioca projekta tako što ćete ukucati korisnicko ime projekta, potom štiklirati kvadrat "send me password", i kliknuti na "submit".
    31ms