Vesti
Ponedeljak, 18. novembar, 2013.
Potpisan ugovor sa kompanijom PHILLIPS INTERNATIONAL TRADING COMPANY d.o.o.
Kompanija PHILLIPS INTERNATIONAL TRADING COMPANY d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovor za lot 50 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 39.980,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

IKA-Weke C5000

Korisnik navedene opreme biće:
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.
34ms