Vesti
Ponedeljak, 18. novembar, 2013.
Potpisani ugovori sa kompanijom TRC PRO d.o.o.
Kompanija TRC PRO d.o.o. je u postupku javne nabavke opreme za naučne institute i fakultete IOP/5-2012/G, potpisala ugovore za lotove 167, 171 i 172 sa JUP Istraživanje i razvoj ukupne vrednosti od 110.160,00 EUR-a. Po ovom ugovoru izvršiće se nabavka sledeće opreme:

Areva 01dB Metravib NetdB12
Hottinger Baldwin Messtechnik QuantumMX
CTC Vibration Analysis HardwareAC102-1A
Areva OneproD MVX 32
Areva OneproD MVP-2C

Korisnici navedene opreme biće:
Mašinski fakultet u Kragujevacu
Mašinski fakultet u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je u Službenom listu Evrospke unije, Službenom glasniku RS, na Portalu javnih nabavki kao i na web strani JUP-a.
39ms