Vesti
Četvrtak, 21. novembar, 2013.
ARHIVA NAUČNIH ČASOPSA USKORO DOSTUPNA
JUP Istraživanje i razvoj u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Narodnom bibliotekom Srbije i Bankom za razvoj Saveta Evrope je u periodu od avgusta do oktobra ove godine, sprovelo međunarodni pregovarački postupak javne nabavke arhiva naučnih časopisa i knjiga. Po ispunjenju svih uslova, doneta je odluka da se ugovor zaključi sa ponuđačem Elsevier B.V.

U toku je potpisivanje ugovora sa dobavljačem Elsevier B.V. iz Holandije čiji je predmet nabavka 1520 arhiva naučnih časopisa i 2650 elektronskih knjiga sa licencom za trajno i potpuno pravo korišćenja. Direktan korisnik biće Narodna biblioteka Srbije odnosno naučnoistraživačka i akademska zajednica Republike Srbije.

Mogućnost elektronskog pristupa publikacijama koje su predmet pomenutog ugovora kroz web platformu Elsevier B.V., očekuje se odmah po zaključenju ugovora.
35ms