Vesti
Petak, 21. mart, 2014.
Potpisan ugovor sa kompanijom Studio Berar Projekt za isporuku potrošnog materijala
U okviru međunarodnog otvorenog postupka za javnu nabavku IOP/1-2013/C/4, nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, JUP Istraživanje i razvoj d.o.o. je sa kompanijom Studio Berar Projekt zaključio ugovor za lot 827 – Studio Berar Projekt - standard.
39ms