Vesti
Četvrtak, 26. jun, 2014.
Zaključen ugovor sa Društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge East Diagnostics d.o.o. za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa Društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge East Diagnostics d.o.o. Beograd zaključio ugovor za lot 766 – Kapabiosystems – standard.
51ms