Vesti
Ponedeljak, 30. jun, 2014.
Zaključen ugovor sa Centrom za trgovinu i razvoj d.o.o. Beograd za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa Centrom za trgovinu i razvoj d.o.o. Beograd zaključio ugovore za sledeće lotove:
Lot 730 – Cell Signaling – standard
Lot 738 - eBioscience - standard
Lot 744 - Extrasynthese - standard
35ms