Vesti
Petak, 4. jul, 2014.
Zaključen ugovor sa Društvom za trgovinu i usluge „PROMEDIA’’ d.o.o. Kikinda za isporuku potrošnog materijala
U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj 4, broj IOP/1-2013/C/4/NP/1, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd sa Društvom za trgovinu i usluge „PROMEDIA’’ d.o.o. Kikinda zaključio ugovor za sledeći lot:
Lot 712 – ATCC Cell Biology - standard
27ms