Vesti
Petak, 15. jul, 2011.
Nabavka potrošnog materijala
U sklopu realizacije naučno-istraživačkih projekata Ministarstva prosvete i nauke, pokrenuta je nabavka potrošnog materijala i sitne opreme. Potrošni materijal će se naručivati kroz objedinjeni sistem za nabavku, što će omogućiti brži, efikasniji i znatno jeftiniji pristup potrošnom materijalu za srpsku naučnu zajednicu. Projekat formiranja sistema za objedinjene nabavke potrošnog materijala je jedan od projekata finansiranih iz kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom, a operativno ga sprovodi Jedinica za upravljanje projektom ’Istraživanje i razvoj’. Informacija o raspodeli sredstava iz DMT II i Uputstvo za unos zahteva dati su u prilogu.
63ms