Vesti
Utorak, 9. septembar, 2014.
ZAKLJUČEN ANEKS UGOVORA
Dana 28.08. 2014. godine zaključen je Aneks ugovora sa privatnim Društvom za promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu „SAGA’’ d.o.o.- Beograd , Preduzećem za proizvodnju računarske opreme i informatički inžinjering „INFORMATIKA’’ AD - Beograd i „PIN COMPUTERS’’d.o.o. za projektovanje i proizvodnju informacionih sistema -Novi Sad

U okviru nabavke potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, javna nabavka br. IOP/5-2013/C, koja se sprovodi u međunarodnom pregovaračkom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa privatnim Društvom za promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu „SAGA d.o.o. Beograd ( Novi Beograd), Preduzećem za proizvodnju računarske opreme i informatički inžinjering „INFORMATIKA’’ AD Beograd (Stari Grad) i „PIN COMPUTERS’’d.o.o. za projektovanje i proizvodnju informacionih sistema Novi Sad, zaključio Aneks ugovora br. 2493 od 28.08. 2014. godine zasledeći lot:

Lot 1- kancelarijski računari.

Ovaj aneks se odnosi na Osnovni ugovor br.1754 od 05.06. 2014.godine
41ms