Vesti
Ponedeljak, 29. decembar, 2014.
Zaključen ugovor sa privrednim društvom Galen Fokus d.o.o. za isporuku laboratorijskog potrošnog materijala
U okviru nabavke laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija tender broj: IOP/1-2014/C/5 koja se sprovodi u međunarodnom otvorenom postupku, Potprojekat centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd je sa privrednim društvom Galen Fokus d.o.o. zaključio ugovor za Lot 931 - Biooptica standard.
41ms