Vesti
Petak, 9. septembar, 2011.
Javno otvaranje ponuda za izgradnju stanova za mlade naučnike u beogradskom bloku 32
Javno otvaranje ponuda za javnu nabavku: Izvođenje radova na izgradnji stanova za mlade naučne radnike Blok 32 Beograd, broj nabavke IOP/2-2011, održaće se u ponedeljak, 12. septembra 2011. godine, sa početkom u 13.00 časova. Rok za dostavljanje ponuda ističe istog dana u 12.00 časova.
58ms