Vesti
Sreda, 10. jun, 2015.
Predstavnici Banke za razvoj Saveta Evrope i "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd održali sastanak povodom projekta "Regionalni program stambenog zbrinjavanja na teritoriji Srbije
Povodom redovne posete tima Banke za razvoj Saveta Evrope za implementaciju "Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja" u Republici Srbiji, održan je sastanak sa predstavnicima "JUP Istraživanje i razvoj"d.o.o. Beograd i Komeserijata za izbeglice i migracije.

Razmotrena su pitanja realizacije pet odobrenih projekata u okviru "Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja" u RS, i ključne aktivnosti za tekuću i narednu godinu.

Predstavnici "JUP Istraživanje i razvoj" d.o.o. Beograd su najavili raspisivanje novih tendera za nabavku radova, usluga i dobara, tj. za nabavku građevinskog materijala, izgradnju stanova, montažnih kuća, i kupovinu seoskih kuća, imajući u vidu da je 2015.godina ključna za implementaciju i prikazivanje rezultata ostvarenih na realizaciji programa.
20ms