Vesti
Sreda, 13. januar, 2016.
Obaveštenje
Krajem 2015. godine “JUP Istraživanje i razvoj” d.o.o. Beograd je objavio nekoliko tendera u okviru projekta Istraživanje i razvoj.

U okviru potprojekta “Centralizovani sistem za evidentiranje i nabavku potrošnog materija i sitne opreme za naučno istraživačke aktivnosti” objavljeno je, i trenutno je u toku poziv za podnošenje ponuda za sedam međunarodnih otvorenih postupaka nabavke za potrebe naučno istraživačkih organizacija:

- IOP/13-2015/C/09 - Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala (četvrti tender u nizu)
- IOP/08-2015/G - Nabavka nameštaja
- IOP/07-2015/G - Nabavka električnih uređaja
- IOP/06-2015/G - Nabavka stručne literature
- IOP/12-2015/G - Nabavka računara, računarske opreme, periferije, video i foto opreme
- IOP/10-2015/G - Nabavka tonera
- IOP/11-2015/G - Nabavka softverskih aplikacija

Navedene tendere možete pratiti na našem sajtu, a direktan link je: http://piu.rs/general.php?id=65

U okviru Potprojekta nabavke nove kapitalne opreme za istraživače objavljen je, i trenutno je u toku poziv za podnošenje ponuda za jedan međunarodni otvoreni tender:

- IOP/09-2015/NCE/2 - Nabavka kapitalne opreme

Navedeni tender možete pratiti na našem sajtu, a direktan link je: http://piu.rs/general.php?id=110

Takođe, u toku su pregovarački postupci nabavki laboratorijskog potrošnog materijala i kapitalne opreme nenabavljenih u prethodno sprovedenim međunarodnim otvorenim postupcima nabavki.


29ms