Vesti
Petak, 23. decembar, 2011.
Nabavka licenciranog softvera
Na adresu Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i JUP-a stiže dosta pitanja vezanih za mogućnosti nabavke licenciranog softvera.

Obaveštavamo vas da je naručivanje softvera moguće realizovati kroz sistem za objedinjenu nabavku potrošnog materijala i to na portalu http://www.ris.piu.rs/pis/ .

Imajući u vidu činjenicu da je najveći broj softvera koji potražuje naučna zajednica visoko specijalizovani softver jednog proizvođača, u dogovoru sa EIB-om smo uspostavili sistem za nabavku softvera koji isključuje otvorene tendere, pa ćemo biti u mogućnosti i da skratimo proceduru nabavke.

Uputstvo za naručivanje softvera

1. Ulogujte se u svoj Portal na adresi http://www.ris.piu.rs/pis/ koristeći e-mail adresu kao user name i šifru koju ste sami postavili.

2. Sa leve strane Portala u meniju ‘Narudžbenice’ naći ćete narudžbenicu za Softver.

3. Kada kliknete na softver pojaviće vam se ‘Narudžbenica za softver’ u kojoj je potrebno navesti proizvođača, precizno uneti naziv i verziju softvera, kao i kraći opis i vrstu licence.

Na ovaj način možete naručiti najrazličitije vrste softvera, ali i ostale digitalne formate kao što su satelitski snimci, slike, audio testovi i drugo.

25ms