Vesti
Utorak, 27. decembar, 2011.
Termin za finalizaciju spiska potrošnog materijala
Poštovani rukovodioci projekata i članovi naučne zajednice,
termin za finalizaciju spiska dobara za drugu porudzbinu je 31.01.2012.

Više informacija o nabavci potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija mogu se naći ovde

JUP Istraživanje i razvoj
24ms