Vesti
Ponedeljak, 23. januar, 2012.
Stručna ocena pristiglih ponuda
Danas se završava procedura otvaranja ponuda pristiglih na tender za nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija.

Sledi stručna ocena ponuda, a u okviru planirane dinamike realizacije.

Zapisnici o otvaranju ponuda kao i detaljnije informacije o tenderskoj dokumentaciji, mogu se naći ovde
34ms