Vesti
Četvrtak, 26. januar, 2012.
Postavljanje granita na prilazne stepenice Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu
Konačno postavljanje fasade na objektu Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu je u završnoj fazi i realizacija se očekuje 5.februara 2012.
Započeta je postavka granita na prilazne stepenice objektu, dok se u unutrašnjosti objekta završilo sa razmeštanjem instalacijama i pregrađivanjem.
Fotografije se mogu naći ovde
44ms