Vesti
Četvrtak, 1. mart, 2012.
Dinamika realizacije projekta Naučno-tehnološki park Faza I
Izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu je u fazi postavljanja krovne instalacije, kao i instalacija za grejanji i ViK. Skeletna konstrukcija objekta je završena, a u završnoj fazi su i pregradni zidovi u objektu.
39ms