Истраживачка станица Петница
Lokacija  Истраживачка станица налази се у селу Петница, надомак граду Ваљево, катастарска парцела бр. 253/1 
BRGP  7979.07 m² (без партерног уређења)  
Opis objekta  Изграђени комплекс садржи смештајни објекат капацитета 170 лежаја, кабинет и депо за археологију, нове лабораторије за физику, биологију и хемију површине 1.300 м², као и планетаријум са широким пројекционим могућностима, конгресне сале, реконструисани образовно-наставни центар, библиотеку, 500 м² изложбеног простора, друштвени клуб и проширену модернизовану кухињу.

6 објеката :
  • смештајни објект (BGRP 3.478,81 m²)
  • лабараторије (BGRP 1.514,22 m²)
  • ресторан са галеријом (BGRP 1.305,79 m²)
  • наставни центар (BGRP 1.235,33 m²)
  • библиотека (BGRP 444,92m²)
  • партерно уређење
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje   
Nabavke 
IOP/1-2011 - Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa "Istraživačka stanica Petnica", Valjevo"
О/1-2018/Р Nabavka izvođenja radova u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka na izgrađenim objektima Istraživačke stanice Petnica u Valjevu
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 138KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 2 konkursne dokumentacije - 68KB PDFIzmena konkursne dokumentacije - 109KB FILEPredmer i predračun - 43KB PDFKonkursna dokumentacija - 748KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 1 - 39KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka - 186KB
О/1-2019/Р Izvođenje radova na izgrađenim objektima IS Petnica u Valjevu
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 16KB
Подаци из конкурсних документација
PDFPojašnjenje br.3 konkursne dokumentacije - 80KB PDFPojašnjenje br.2 konkursne dokumentacije - 54KB PDFPojašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije - 40KB FILEPredmer i predračun - 50KB DOCKonkursna dokumentacija - 155KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 570KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 227KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 281KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 261KB
Povezane vesti  Budući izgled

Истраживачка станица Петница, финална фаза

Istraživačka stanica Petnica, mart 2012

Istraživačka stanica Petnica, februar 2012

Istraživačka stanica Petnica, januar 2012

Istraživačka stanica Petnica, decembar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, novembar 2011

Istraživačka stanica Petnica, oktobar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, septembar 2011.

Istraživačka stanica Petnica, avgust 2011.

Istraživačka stanica Petnica juli 2011.

Istraživačka stanica Petnica, april 2012

Истраживачка станица Петница, пре почетка радова

Фото архива > Истраживачка станица Петница

Vesti > Objavljen javni poziv

Vesti > Otvaranje ponuda za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju Istraživačke stanice Petnica

Vesti > Obilazak gradilišta IS Petnica

Vesti > Objavljen javni poziv za nabavku nameštaja i opreme za IS Petnica

Vesti > Postavljanje bakarnog pokrivača na objektima u Petnici

Vesti > Izrada fasade na objektu laboratorije u Petnici

Vesti > Objavljen javni poziv za nabavku laboratorijske i informaciono-komunikacione opreme za IS Petnica

Vesti > Fotografije IS Petnica u finalnoj fazi

Vesti > Nova trafo stanica u Istaživačkoj stanici Petnica  
479ms