Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад
O/2-2011 -Извођење радова на изградњи зграде департмана за грађевинарство ФТН као I фазе Научно-технолошког парка Универзита у Новом Саду
74ms