Tenderi po projektu
Капитална опрема
NPL/03-2015/NCE/1 - Nabavka kapitalne opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 52KB PDFPojašnjenje br.2 - 187KB PDFPojašnjenje br.3 - 605KB
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
DOCObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva - 19KB PDFZapisnik o otvaranju ponuda - 600KB
79ms