Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
ПБО/Р/03/20 - Извођење непредвиђених радова - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 7
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFPoziv za podnosenje ponuda - 137KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 103KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 631KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 978KB
Остале информације
89ms